วิธีการอ่านให้จำแม่น

วิธีการอ่านให้จำแม่น

วันนี้ทางเรามีเทคนิคง่ายๆ เพื่อที่นักเรียนและนักศึกษาจะสามารถนำไปปฏิบัติได้กันทุกคน ขอแต่เพียงเข้าใจในเคล็ดลับและวิธีการเท่านั้นเอง ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจและสามารถจดจำบทเรียนได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือ การหมั่นและฝึกฝนตามขั้นตอนให้เกิดความเคยชินอาจจะฝึกจนติดและกลายเป็นนิสัยในการอ่านเพื่อที่จะเป็นการทำความเข้าใจนี้จะแตกต่างจากการอ่านเพียงแค่เพื่อการท่องจำ

1. เวลาอ่านบทเรียนหรือหนังสือเรียนให้อ่านอย่างตั้งใจ แต่ถ้าเราจะไม่อ่านไปเรื่อยๆ คือถ้าหากเราจะหยุดอ่านเมื่อจบย่อหน้าหรือเกิดหยุดอ่านเมื่ออ่านไปได้พอสมควรแล้ว

2. จากนั้นให้ลองอธิบายสิ่งที่ตนเองได้อ่านมาให้ตัวเองฟัง ถ้าหากเราสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังด้วยภาษาของเราเองพอฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า และถ้าหากเราสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังรู้เรื่อง นั่นก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วนั่นเองจากนั้นก็ให้อ่านบทต่อไปได้

3. ถ้าหากตอนใดที่เราอ่านแล้ว ยังไม่เข้าใจนั้นก็ควรที่จะให้ลองกลับไปอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง

4. ถ้าหากเราพยายามอ่านจนหลายรอบแล้ว แต่ถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆ ก็ให้จดโน้ตไว้เพื่อนำไปถามอาจารย์หรือถามผู้รู้และจากนั้นก็ให้อ่านต่อไป

5. ข้อมูลบางอย่างในหนังสืออาจจะจำเป็นที่จะต้องท่องจำ เช่น ตัวเลข หรือสถิติ ชื่อสถานที่ บุคคล หรือ สูตรต่างๆ ก็ควรที่จะท่องจำไว้ด้วย นั้นก็เพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. การเรียนรู้ด้วยวิธีการท่องจำ โดยปราศจากความเข้าใจและเรียนไปก็ลืมไป นั่นก็จะสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และเสียเงินทอง

7. การเรียนที่เน้นแต่ความเข้าใจ โดยที่ไม่ยอมท่องจำเลยนั้นก็อาจจะทำให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน หรือคลุมเครือนั่นเอง

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก blog.eduzones.com

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.