การเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างไร

ดาวน์โหลด (1)

การเรียน สำหรับในครั้งนี้นั้นเราจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการเรียนรู้นั้นก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบในโรงเรียนที่จะมีครูค่อยที่จะสอน เพื่อที่จะให้ความรู้ต่างๆที่เราไม่รู้ให้เราเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นก็จะเป็นอย่างนี้

ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นก็คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจของตัวเอง ตามความต้องการ และความถนัดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดก็ตาม  และการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นก็จะเป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายและจะเป็นการที่รู้จัก แสวงหา แหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ต่างๆและสามารถที่จะเลือกวิธีในการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้อีกด้วย โดยจะ ดำเนิน การด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ค่ะ แต่ส่วนมากนั้นจะเป็นช่วยตัวเองหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

-การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตที่มี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  และซึ่งจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในปัจจุบันนั้นที่จะต้องมีส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะของการชี้นำตนเองในการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลนั้นได้มีประสบการณ์ และมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไปอีกด้วย

เห็นแล้วใช่ไหมค่ะว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้นดีอย่างไร ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่อยากที่จะให้คนอื่นนั้นสอนก็อาจจะสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตอเองก็ได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก pirun.kps.ku.ac.th

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.